જીવનને સમજવા ની સમજદારી ખૂટે છે


જીવનને સમજવા ની સમજદારી ખૂટે છે,
જે તારુ નથી ઍ પામવા,ને તૂ કેમ તૂટે છે?

પરબ ની જન્ખના મા તૂ શુકામ રાચે છે?
ખોબો છે, ઍ પીજા ને! તરશ તો તોય છીપે !

ના ભટક આમ તેમ તુ, સમય થોડો બાકી છે,
સમાયજા માયલા મા તુ, જવાબ તો ત્યાંજ મળે છે!

-દર્દિલ

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: