માથું એટલું કાફી નથી


માથું એટલું કાફી નથી,
માત્ર હોવું એટલું કાફી નથી.
મુક્તિ માટે કઈ ખુલાસા જોઈએ,
પ્રાણ ત્યાગું એટલું કાફી નથી.
કૈંક સોસરવું ઊતરવું જોઈએ,
માત્ર લખવું એટલું કાફી નથી.
માત્ર તારે માટે જીવયે જાઉં છુ,
બોલને, શું એટલું કાફી નથી?
પ્રેમ ની લાંબી લચક વ્યાખ્યા ના કર,
‘હું’ અને ‘તું’ એટલું કાફી નથી?

ભાવનગર નુ પાણી સાબિત થયગ્યુ

વાહ દિવ્યેશ પ્રજાપતિ વાહ

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: