અમદાવાદ ના પૂલ ઉપર


અમદાવાદ ના પૂલ ઉપર,
પડી હતી ઍક લાશ!

મહત્વકાંક્ષી દુનિયાની કિંમત,
ચૂકવી હશે ઍણે કાશ!

સફેદ કફન નો રંગ લાલ હતો,
ઍય રંગાણો હશે રંગ મા,
કદાચ ઍનીજ હશે લાલાશ!

આંસુ આક્રંદ વશ હશે,
ઍ શરીર ની જનની,
તૂટી સઘળી ઍની આશ!

વાહનોના ધામ-ધમાટ માં,
ક્યાં સંભળાય વિલાપ ઍનો,
કોઈની થય સવાર, કોઇની રાત!

અમદાવાદ ના પૂલ ઉપર,
પડી હતી ઍક લાશ!

દર્દિલ – (મહેશ ચાવડા)

Advertisements
  1. Thank you saras che..

  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: