મિજાજ આમારો રંગીન છે


મિજાજ આમારો રંગીન છે, વાત ઘણી સંગીન છે,
પ્રેમ થયો જેની સાથે, ઈ જારા ગમ-ગીન છે !!!

-દર્દિલ

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: