કોઈ અટકાવી શકતુ નથી


No one can stop people who are organized, having common goal and willingness to achieve.

ઍવા માણસો ને કોઈ અટકાવી શકતુ નથી, જેમા ઍકતા છે, જે અનુશાશિત છે અને લક્ષ સિધ્ધ કરવા ની પ્રબળ ઈચ્છા છે!

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: