ના મર્મ ધર્મ મા, ના ધર્મ મંદિર મા


ના મર્મ ધર્મ મા, ના ધર્મ મંદિર મા.
ઍ દોસ્ત, તે તો છે તુજ અંતર મા.

મારામા રહેલ ઍક સંત દ્વારા
-દર્દિલ

Advertisements
  1. બહુ સરસ!

  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: