લાગ્યુ મને કમાઉ છુ


લાગ્યુ મને કમાઉ છુ..છેલ્લે ખર્ચાય ગયો.

દસ પૈસા

દર્દિલ – મહેશ ચાવડા

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: