રમત: ઍક સંશોધન


રમત: ઍક સંશોધન

શિયાળા ની મૌસમ્ અને રમત કે કસરત ઍક બીજા સાથે સંકળાયેલ છે. કહેવત છે કે “શિયાળા ના ચાર મહિના જે રમે ઍક આખુ વરસ માંદા ના પડે.” તો વાત કરિયે રમત ની.

રમત, જેણે પણ શોધી અથવા તો અસ્તિતવા મા આવી ઍના ઘણા બધા કારણો છે. પણ રમત ની શોધ કોઈ બુધ્ધિશાળી લોકો નીજ દેન કેઃવી ઘટે. ઍક વ્યક્તિ ને સંપૂર્ણ જીવન જીવવા માટે અમૂકેક ગુણો વિકસવવા ની જરૂર હોઈ છે, જેમકે…

1. નિરોગી અને સ્વસ્થ શરીર
2. ધ્યેય નિષ્ઠા
3. મહેનત
4. સંઘ શક્તિ
5. નિયમિતતા

આ પાંચ ગુણો સફળતા ની ચાવી સમાં છે. કોઈ પણ ધ્યેય ને મેળવવા પેહલી કડી છે નિરોગી શરીર. રોગી વ્યક્તિ ના તો મેહનાત કેરી શકે છે ના લક્ષ સુધી પહોંચવા ની શક્તિ હોઈ છે. શક્તિ ને જો ઍક લક્ષ તરફ વળવા મા આવે અને ઍ ધ્યેય તરફ પૂરતી મહેનત કરવા મા આવે તો વિજય નિશ્ચિત છે. અને વિજય મેળવવા મા જો મ્ ન સહકાર ના આપે તો બધી મહેનત નૅકામી. “મ્ ન હોઈ તો માળવે જવાય”.

રમત જ્યારે પણ અન કોઈ પણ કારણે અસ્તિતવા મા આવી હશે ઍના પાછળ નુ મૂળ, આ પાંચ ગુણો કેળવવા નુજ હશે. રમત ઍ ઍવી સચોટ પધ્ધતિ છે જેના થી ના ખબર પડતા આ ગુનો નો વિકાસ થાય છે. રમત રમતો વ્યક્તિ સ્વામેળે નિયમિત થાય છે, શારીરિક કસરત થી નિરોગી અન શશક્ત થાય છે. રમત વ્યક્તિ ને ઍક ધ્યાન બનાવે છે અન શંઘ શક્તિ નો વિસ્વાસ દ્રઢ બનાવે છે.

થોડા દિવસ પેહલા ગીતા ના ઍક અધ્યાય મા ત્રણ ગુનો વિષે વાંચ્યુ હતુ. સત્વ, રાજસ અને તમો. આ ત્રણ ગુનો ક્યારે પણ બૅલેન્સ્ડ નથી હોતા. કાંતો સત્વ ગુણ વધારે હોઈ, પછી રજ ને પછી તમો. આખ્ખા દિવસ મા આ ત્રણ ગુનો પોતાની પ્રકૃતી થી વ્યક્તિ ને નચાવ્યા કરે છે. પછી જ્યારે “ઑશો” નુ ઍક આર્ટિકલ વાંચ્યુ ત્યારે તેમા લખ્યુ હતુ કે, પ્રકૃતી ના આ ત્રણ ગુનો વ્યક્તિ ને બેહોશ બનાવ્યા કરે છે ને વ્યક્તિ પોતાની મૂળ પ્રકૃતી ને ભૂલી બેસે છે. જે વ્યક્તિ આ ત્રણ ગુનો પર કાબૂ કરે તે ઇંદ્રજીત પોતાને મોક્ષ તરફ વાળી શકે છે.

હવે મૂળ વાત પર પાછો આવુ. ઉપર કહ્યા મુજબ, રમત ની જો અધ્યાત્મ સાથે જોડીઍ તો ઍ ખૂબ મોટી સાધના પૂરવાર થાય. રમત વ્યક્તિ ને ઍક ધ્યાન બનાવે છે. વ્યક્તિ ની બધ્ધિ અને સ્ફૂર્તી ને ઍક દિશા મળે છે. રમતા વ્યક્તિ નુ ધ્યાન વિજય તરફ હોઈ છે, તે ખુબજ હોશ પૂર્ણ હોઈ છે.

-મહેશ ચાવડા

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: