જો તમે ગધેડા બનશો તો


જો તમે ગધેડા બનશો તો સવાર ઘણા મળી જશે, પણ સવાર બનશો તો ગધેડો ઍક પણ નહી મળે.

-મહેશ ચાવડા

Advertisements
  • Rupesh
  • જાન્યુઆરી 29th, 2012

  वात माँ विधायकता (सकारात्मकता) नथी देखाती

  • Is that be’z you are employer? I am talking about the experiences we face in corporate.

  • Rupesh
  • જાન્યુઆરી 29th, 2012

  Correct me if I am wrong

 1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: