તૂ દૂર બેઠો – Happy New Year


Happy New Year to All Readers – Hope God Brings all happiness to our world.

તૂ દૂર બેઠો, ધીમી ધીમી હવાથી સેહલાવ્યા કરે, (૨)

ક્યારેક સુખના મોજા ઉછાળે, ક્યારેક દુખના સાગાર દઈ નૅ,
રડાવ્યા કરે, હસાવ્યા કરે.

કલ્પનાતીત છે તારો સંગ, જો કોઈ કરે અનુભવ,
તૂ બળ, તૂ બુધ્ધિ, છો તૂ સ્વર ને વ્યંજન. (૨)
તૂ ગીત જીવન નુ સુનાવી, મનાવ્યા કરે (૨)

Small Prayer – Mahesh Chavda

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: