૧૦ સેકન્ડની મુસ્કાન


જો ૧૦ સેકન્ડની મુસ્કાન થી ફોટો સારો પડી શકે છે તો હંમેશાં મુસ્કુરાવાથી જીવન સારું કેમ ન બની શકે? સદા પ્રસન્ન રહો……

Found on facebook, just to share

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: