તમે મુળા કઈ વાડીના?


કરી જુઓ હવે ભ્રષ્ટ આચરણ, અમે સૈનિક થઈ જાગ્યા છીઍ
જંપીશુ ના વગર મીટાવે, ભ્રષ્ટાચાર થી દાજ્યા છીઍ !

ખૂબ સહ્યુ આજાદી છતા, સમય આપ્યો સંભાળી લેવા,
ઉંઘ ઉડાડી છીઍ તૈયાર, કરવા ફરી સિંગ ગર્જના !

કૈંક પહાડો છે હલાવ્યા , શેરી શેરી બોલે પાળિયા,
નથી ટક્યા મુઘલ, અંગ્રેજ, તો તમે મુળા કઈ વાડીના?

પૈસા અમારી કમાણી ના, ને ખીચા ભરાય “કાળમાડી” ના?
છોકરા બધા ઘંટી ચાંટે, ને તાતા થૈયા “ઍ રાજા” ના?

કેટલા આપવા ઉદાહરણો, સાંભળી લો હવે ગુજરાતી મા !
જંપીશુ ના વગર મીટાવે, ભ્રષ્ટાચાર થી અમે દાજેલા !

-મહેશ ચાવડા (દર્દિલ)

Advertisements
    • krunal shah
    • જૂન 6th, 2011

    perfect, now people are tired with corruptions.

  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: