આજે નો-ટોબેકો


આજે નો-ટોબેકો ડે નિમિતે દુર્યોધને કહેલી નીચેની પંક્તિ યાદ આવેછે.

જાનામી ધર્મમ, નચમે પ્રવૃતિ !
જાનામી અધર્મમ, નચમે નિવૃતિ !

બસ અમસ્તા….

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: