મારી આંખે કંકુના સૂરજ આથમ્યા…


મારી આંખે કંકુના સૂરજ આથમ્યા…
મારી વે’લ શંગારો વીરા, શગને સંકોરો
રે અજવાળા પહેરીને ઉભા સ્વાસ!
મારી આંખે કંકુના સૂરજ આથમ્યા…

પિળે રે પાન્દે લીલા ઘોડા ડૂબ્યા;
ડૂબ્યા અલકાતા રાજ઼, ડૂબ્યા મલકાતા કાજ
રે હણહણતી મેં સાંભળી સુવાસ !
મારી આંખે કંકુના સૂરજ આથમ્યા…

મને રોકે પંછાયો ઍક ચોકમા;
અડધા બોલ જ઼ાલ્યો; અડધો જાંજરથી જાલ્યો
મને વાગે સજીવી હળવાશ !
મારી આંખે કંકુના સૂરજ આથમ્યા…

For more on this post see: http://www.krutesh.info/2010/08/blog-post_3630.html#axzz1NkjYc5Sg

— રાજીવ પટેલ

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: