જીવન નુ ૧૦% અને ૯૦%


જે તમારી સાથે થાય છે તે તમારા જીવન નુ ૧૦% હોય છે, બાકી ૯૦% તમે તેનો શું પ્રતિભાવ આપો છો તે હોય છે.

—- બસ અમસ્તા

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: