ના તૂ જન્મે ના મરે


ના તૂ જન્મે ના મરે,
કોઈ તને કેમ પિચ્છાણે ?
ના કોઈ બીબા મા ઢળે,
કોઈ તને કેમ શોધે?

રીજવૂ તને કોઈ છલથી,
રીજે ના તૂ તો બળથી,
કેટલાયે તારા અવતરો,
કોઈ તને કેમ ચ્છળે?

મળવુ મારે તુજને!
તૂ અનંનત, કેમ પામુ તને?
કણ કણ મા તુજ તૂ!
કોઈ તને કેમ મળે?

આવ ભરુ આંખે તને,
તૂ બેસ્વરુપ, ક્યાં દીઠ્ે મને?
ના તૂ જન્મે ના મરે,
કોઈ તને કેમ પિચ્છાણે ?

હે ઈશ્વર, હું જાગતિક જ્ઞાનની વાતો અને સાચા જ્ઞાન વચ્ચે ક્યાંક ફાફા મારૂ છુ, ગુરુ મળતો નથી અને તૂ મને જડતો નથી?
દર્દિલ (મહેશં ચાવડા)

Advertisements
  • Rupesh
  • ઓગસ્ટ 22nd, 2010

  तीव्र इच्छा गुरु ने पामवानी
  धसडी जाशे तने गुरु नी पड्खे

  • Rupesh
  • ઓગસ્ટ 22nd, 2010

  lol

  Hu pan kavita per haath ajmavto thai gayo…

  LOL
  LOL

 1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: