આવ બેસ માણિયે, ઍક્લતા તો ઓટલો.


નદી તો બસ કાંઠે મળે, વચ્ચે તો સમંદર ઍકલો!
આવ બેસ માણિયે, ઍક્લતા તો ઓટલો.

વીજળી તો ક્યારેક જબકે, વરસે મેહ ઍકલો!
આવ બેસ માણિયે, ઍક્લતા તો ઓટલો.

તારા તો રાતે ટમટમે, બાકી ચાંદો ઍકલો!
આવ બેસ માણિયે, ઍક્લતા તો ઓટલો.

સંધ્યા ક્યાં રોજ ખીલે, પછી દિવસ ઍકલો.
આવ બેસ માણિયે, ઍક્લતા તો ઓટલો.

હોઠ લાગે તો સુર મળે, બાકી પાવો ઍકલો!
આવ બેસ માણિયે, ઍક્લતા તો ઓટલો.

ધંધમાત બધો ધરતી પર, ટોચે પર્વત ઍકલો!
આવ બેસ માણિયે, ઍક્લતા તો ઓટલો.

કહે દર્દિલ ના કો હંમેશ સાથ, જવાનો તૂ ઍકલો?
આવ બેસ માણિયે, ઍક્લતા તો ઓટલો.

– દર્દિલ (મહેશ ચાવડા)

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: