કહેવું છે કઈંક પણ…


કહેવું છે કઈંક પણ શબ્દો નથી મળતાં..અંધારા રસ્તા પર અજવાળા નથી મળતાં..જીવવી છે જિંદગી આપ જેવા દોસ્તો સાથે..બસ વિતાવી શકાય એવા બે પળ નથી મળતાં

Just for share – Thanks to Mitul Patel

કેવુ કહેવાય? ઍક જ અર્થ, ઍક જ ભાષા પણ અંદાજ અલગ… ખૂબ સરસ!

——પી શાહઍ મોકલેક કૉમેંટ——

ગોષ્ઠી કરવી છે શબ્દો સાથે
અંધારામાં અજવાળા સાથે
બે તો બે પળ જીવવી છે બસ
આપ જેવા દોસ્તો સાથે..

Advertisements
  • P Shah
  • ઓગસ્ટ 5th, 2010

  કહેવું છે કઈંક પણ શબ્દો નથી મળતાં..
  અંધારા રસ્તા પર અજવાળા નથી મળતાં…..સરસ !

  ગોષ્ઠી કરવી છે શબ્દો સાથે
  અંધારામાં અજવાળા સાથે
  બે તો બે પળ જીવવી છે બસ
  આપ જેવા દોસ્તો સાથે..

  • Rupesh
  • ઓગસ્ટ 9th, 2010

  कवी माटे तो “वाह” / “मजो पड़ी गयो” ए ज श्रेष्ठ comment होय ने ?
  बाकी तो कविता नु खून थाई जाय.

 1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: