તોય ઘણુ!


આખો દિવસ નહી,
મળી જાય ક્ષણ બે ક્ષણ ખુશીના, તોય ઘણુ!

મળી જાય તમારો સંગ,
થોડા વર્ષો નહી પણ ક્ષણ, તોય ઘણુ!

ભલે વરસો નહી ધોધમાર,
બનીને બુંદ બે ચાર, તોય ઘણુ!

ભલે હસીને ના શરમાવ,
પણ થોડુ મલકાવ, તોય ઘણુ!

હું ક્યાં કહુછુ, દો વાયદો મુલાકાત નો?
ક્યારેક આમજ, અચાનક મલીજાવ, તોય ઘણુ!

ના લો ભલે સંભાળ અમારી,
ના દો દવાદારુ “દર્દિલ” ને,
થોડા ખબર અંતર પૂછી જાવ, તોય ઘણુ!

દર્દિલ (મહેશ ચાવડા)

Advertisements
    • Urvish
    • જુલાઇ 19th, 2010

    Waha dardil mahesh waha…
    Keep it up…

  1. વાહ! મહેશભાઇ ક્યારેક પાર્ટી આપો, તોય ઘણુ! 😉

  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: