હું ભારત નો ઍવો યુવાન,


હું ભારત નો ઍવો યુવાન,
મને બધા વેચી ખાય,
તોય મને ના સમજાય!

કોઈ વેચે મારો અવાજ,
કોઈ વેચે મારો રંગ,
શક્તિ બધીમારીવેડફાય,
તોય મને ના સમજાય!

કોઈ વેચે મારી જાત,
કોઈ વેચે મારો ધર્મ,
ભોળો હું, બધા મને સમજાવી જાય,
તોય મને ના સમજાય!

મહેનત બધી હું કરુ,
પરસેવો બધો હું પાડૂ,
ઍના ફળ રાજનેતા ખાય,
તોય મને ના સમજાય!

મને બધી ખબર છે,
મારે શું? મારા બાપનુ શું જાય,
ભ્રષ્ટાચારીઓ ચરી ખાય,
તોય મને ના સમજાય!

-મહેશ (દર્દિલ)

Advertisements
  • Urvish
  • જુલાઇ 13th, 2010

  Hi Mahesh

  Nice….

  • Pankaj
  • જુલાઇ 13th, 2010

  Wah Chavdabhai, ultimate !

 1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: