કેમ કરિને ભુલાય તારો પ્રેમ મારિ મા!


કેમ કરિને ભુલાય તારો પ્રેમ મારિ મા!
આજે મને પન મને દેખાય છે અશ્રુઓ ના બિન્દુ તારિ આખો ના કિનારે જયારે કોઇ મને દુખ દે છે.

કેમ કરિને ભુલાય તારિ હુમ્ફ મારિ મા!
આજે મને પન મને યાદ આવે છે તારિ સાડિ નો પાલવ જ્યારે પન હુ ગમ્ગિન હૌ.

કેમ કરિને ભુલાય તારો સહારો મારિ મા!
આજે મને પન મને જરુર છે તારો ખભો(ટેકો) આ સ્વાર્થિ દુનિયા મા.

Its just great – Heads off —- By Mitul Patel

Advertisements
    • Rupesh
    • જુલાઇ 13th, 2010

    Shital Chhaya tu, Dukh ke Jungle men.

  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: