જીવન ઍટલે શું?


જીવન ઍટલે ઋણ?
જીવન ઍટલે પ્રેમ?
જીવન ઍટલે કર્મ?
જીવન ઍટલે ભક્તિ?
જીવન ઍટલે ધર્મ?
જીવન ઍટલે સંસ્કૃતી?
જીવન ઍટલે ઉત્કર્ષ?
જીવન ઍટલે શ્રધ્ધા?
… … …
જીવન ઍટલે શું?
જીવન ઍટલે આવવુ ને જવુ?
કે પછી!
જીવન ઍટલે શોધ? શાની…?

–દર્દિલ

જીવન શું છે ?

જીવન એક ખેતર છે. તે જૂઠું નહીં બોલે.
તમે એને જેટલું આપો તેનાથી સોગણું કરીને તે પાછું આપે,
પણ તમે કશું નહીં આપો તો એની પાસેથી તમને કશું નહીં મળે.
જીવન ખોટું લગાડતું નથી અને ખુશામત પણ કરતું નથી.
ચોખ્ખો હિસાબ છે, જેવું આપો તેવું મળે.
જીવનને તમે શું શું આપ્યું છે ?
સાચું કહો. જીવન પ્રત્યે તમને અવિશ્વાસ છે,
કંજુસાઈ છે, નફરત છે.
ઓછામાં ઓછું આપો અને ન છૂટકે આપો
પછી જીવનમાં સારા પાકની આશા કેમ રખાય ?
તમે ફરિયાદ કરો છો કે તમારું ભાગ્ય ઊઘડ્યું નહિ,
જીવન ફળ્યું નહિ, તમે છેતરાયા છો, ભરમાયા છો,
પણ તમારી ફરિયાદ સાચી નથી.
ધરતી છેતરતી નથી. જીવન છેતરતું નથી.
જીવન જૂઠું બોલતું નથી.
જીવન તમને ફક્ત યાદ દેવરાવે છે કે તમે કશું આપ્યું જ નથી.
ક્યાં પ્રેમ કર્યો છે, ક્યાં સાહસ કર્યું છે, ક્યાં ભોગ આપ્યો છે, ક્યાં શ્રદ્ધા રાખી છે ?
તમે ઝંપલાવ્યું નથી, અજમાવ્યું નથી, જીવન હોડમાં મૂક્યું નથી.
પછી બદલામાં શું મળે ? તમે તમારી નિરાશા બતાવો એમાં
તમે તમારા જીવનનો ગૂનો કબૂલ કરો છો
અને જાહેર કરો છો.
કારણ કે તમે જીવનમાં ખરેખર સાચી મૂડી રોકી હોત તો એનું મબલક વ્યાજ તો તમને મળી ચૂક્યું હોત.
જીવન જૂઠું બોલતું નથી.

Thanks to Payal Shah’s Email.

Advertisements
    • arvind adalja
    • જુલાઇ 15th, 2010

    ઉપરોક્ત પંક્તિઓ તો એમ દર્શાવે છે કે જીવન એટલે માત્ર પ્રશ્નાર્થ ચિન્હ !

  1. હજુ સુધી તો ઍ ઍક પ્રશ્નાર્થ જ છે!

  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: