કોઇ સમજે તો સમજાવુ!


કોઇ સમજે તો સમજાવુ, કોઇ જાણે તો જણાવુ,
એમજ રદય ની વાત હુ કોને બતાવુ?

એ આવે ને શુ થાય? શુ બતાવુ?
શાન્ત મનમા ઉઠે તે કલરવ કોને વર્ણવુ?
કોઇ સમજે તો સમજાવુ, કોઇ જાણે તો જણાવુ.

એના એક પલકારે હજારો તીર છુટે!
ઘાયલ રદય ના ઘાવ કોને બાતાવુ?
કોઇ સમજે તો સમજાવુ, કોઇ જાણે તો જણાવુ.

એમજ રદય ની વાત હુ કોને બતાવુ?

દર્દિલ (મહેશં ચાવડા)

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: